Din fødsel – Dine valg

Din fødsel – Dine valg

Tryghed er alfa omega når du skal føde.

En af de ting, der skal give dig tryghed under fødslen er, at ingen må gøre noget ved dig eller dit barn, uden du har sagt ja til det. Det kaldes informeret samtykke. Informeret samtykke gælder helt fra den stilling du føder i, til tilbud om igangsættelse, den sprøjte i låret med syntocinon, du får tilbudt lige efter fødslen, den sprøjte med k-vitamin dit barn får tilbudt, et eventuelt tilbud om et vestimulerende drop, at få prikket på vandet osv. Alt dette, skal du sige ja tak til inden det foregår. Og ja, det gælder selvfølgelig også indvendige undersøgelser undervejs i fødselsforløbet.

For at være helt ærlig kan hospitalsvæsnet godt blive grebet af sin egen stemning og der er det vigtigt, at du husker dine rettigheder.

Nogen kvinder kan godt gå hen og blive meget autoritetstro lige så snart de har med hospitalsvæsenet at gøre. Nogen kvinder oplever endda at blive presset eller truet til diverse handlinger. Det er den helt forkerte vej at gå.

Du skal altid selv, både intellektuelt og følelsesmæssigt nå at have taget stilling til det, du bliver tilbudt og forstå, hvad det handler om i en ordentlig tone.

Nogen af de kvinder der oplever at have dårlige fødselsforløb oplevede at de ikke selv var med i forløbet og de beslutninger der blev taget undervejs. Så er det at fødslen sætter et mørkt præg, og måske bliver en traumatisk oplevelse. Det vil især komme frem, hvis du bliver gravid igen og skal føde. Derfor er det vigtigt, at du selv er med i hele processen og i alle beslutningerne. I sidste ende er det din fødsel og dig der skal tage valgene. Det er ikke hospitalets fødsel.

Selvfølgelig kan du træffe din beslutning i samråd med din jordemoder, din partner, din læge osv,  men i sidste ende er det dig, der skal sige ja tak. Du må også gerne sige nej tak, spørge til bivirkninger, bede om forslag til alternativer, tænke over tingene og spørge mere ind før beslutter dig.

Måske er det svært lige i situationen, det kan du også forholde dig til, ved at din fødselspartner er involveret i processen og ved, hvad der er vigtigt og godt for dig i det lange løb.

Viden kan også give tryghed. Viden om hvad du kan forvente under en fødsel, også selvom du ikke har prøvet det før.  Et berømt citat siger, at det kræver ro, intimitet og uforstyrrethed at lave et barn og ligeledes ro, uforstyrrethed og intimitet at få et barn til verden.

Du har brug for trygheden. En tryg krop føder bedre. Når du kender til det informerede samtykke er det en tryghed for dig som bruger af systemet. Selvfølgelig må du gerne stille krav og spørgsmål. Husk også at hospitaltvæsenet faktisk er der for at hjælpe dig med professionel viden og erfaring, men at alt er et tilbud.

Grunden til at jeg skriver om dette er at jeg indimellem møder og læser om kvinder der beretter om fødsler, hvor de ikke oplevede eller vidste, at de faktisk havde et valg. Det har du. Husk altid at spørge ind og bliv ved med at spørge, til der er fundet en løsning, der føles som den rigtige for dig. Så vil det være nemmere at se tilbage på fødslen efterfølgende med en god fornemmelse, fordi du var med i processen uanset, hvordan fødselsforløbet udviklede sig.